KABÁT

Abstract
Ačkoli hlavním tématem mé diplomové práce je Kabát, popisuji v úvodních kapitolách své předchozí práce, neboť jejich tvorba a postupný vznik mě nasměřovaly k vytvoření závěrečného projektu - Kabát. V rámci své sochařské tvorby se soustřeďuji především na možnosti transformace lidské figury, přičemž využívám různých klasických i netradičních sochařských materiálů. Textil vybraného kusu oděvu (v daném případě kabátu) je zpevněn v určitém okamžiku, který jsem transponovala do opeřené dutiny - kabátu, který si člověk před tím oblékal. Svou práci s "vnějším obalem člověka" v závěrečné pasáži textu osouvztažňuji s tvorbou českých i zahraničních umělců.
Although the main topic of my diploma thesis is Kabát, I describe in the introductory chapters of my previous work, because their creation and gradual emergence have been directed towards the final project - Kabát. As part of my sculpture, I concentrate mainly on the possibilities of transforming the human figure, using various classical and non-traditional sculptural materials. The fabric of a selected piece of clothing (in the case of a coat) is reinforced at a certain point in time, which I transposed into the feathered cavity - the coat that you put before you. His work with the "outer envelope of man" in the final passage of the text corresponds to the work of Czech and foreign artists.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, H. KABÁT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
Date of acceptance
2017-05-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO