Současné možnosti a trendy pro svařování průmyslovými roboty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování průmyslovými roboty. Popisuje jednotlivé technologie svařování (obloukové, laserové, odporové). Dále se věnuje šestiosým svařovacím robotům, svařovacím pracovištím a způsobům přesnějšího navádění svařovacích robotů. Na závěr shrnuje celkovou bilanci robotizovaného svařování.
This bachelor thesis deals with industrial welding robots. It describes the different welding technologies (arc, laser, resistance). It also deals with six-axis welding robots, welding departments, and ways of more precise welding robot guidance. In conclusion, the total balance of robotic welding.
Description
Citation
PETLACH, T. Současné možnosti a trendy pro svařování průmyslovými roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO