Všesměrový mobilní robot – detekce překážek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce je zaměřena na řešení problému detekce kolizí na všesměrovém robotu pomocí vybraných infračervených senzorů. Signály ze senzorů jsou zpracovávány pomocí mikroprocesoru Arduino Mega 2560, v němž je proveden přepočet a následná aproximace výstupních signálů jednotlivých senzorů. Aproximovaná data jsou poté posílána přes USB do mikropočítače Raspberry Pi 3 model B, ze kterého výsledné hodnoty putují skrze Ethernetovou síť do programovatelného logického automatu společnosti B&R Automation. Konečnou fází projektu je vizualizace zpracována pomocí Automation studia od firmy B&R.
Bachelor thesis is focused on detection of obstacles on omnidirectional mobile robot. Infrared sensors are being used to solve this problem. Signals from sensors are processed in microcontroller Arduino Mega 2560, where main computation and aproximation is included. Aproximated data are sent via USB to microcomputer Raspberry Pi 3 model B. Raspberry shares this data with PLC from B&R Automation company using Ethernet network. Final part of the project is visualisation, which is developed in B&R Automation studio.
Description
Citation
POLLACH, O. Všesměrový mobilní robot – detekce překážek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (počet senzorů, typ senzorů, co se měřilo).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO