Zpracování zázněje z Dopplerovského radarového senzoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá způsoby měření rychlosti objektů, zejména pomocí Dopplerova jevu. Je zde popsáno čidlo HB410 a možná zpracování výstupního záznějového analogového signálu. Z frekvence záznějového signálu je odvozen výpočet rychlosti objektu. V práci je navrženo obvodové řešení pro zpracování analogového signálu a jeho digitalizaci. Jsou zde shrnuty dostupné typy a vlastnosti mikrokontrolérů, které zpracovávají číslicový signál a komunikují s PC. V poslední kapitole je popsán ovládací program mikrokontroléru a software do PC pro měření rychlosti.
This work is engaged in ways of objects speed measuring mainly helped by Doppler Effect. The sensor HB410 is described in this work and its possible elaboration output heterodyne analog signal. The calculation of objects speed is deduced from frequency of heterodyne signal. In this work is projected circuit solution for elaboration of analog signal and its digitalization. Available types and nature of microcontrollers which are elaborating digital signal and communicating with PC are summarized in this work. In the last chapter is described microcontroller's driving software and PC software for speed measure.
Description
Citation
DUŠEK, M. Zpracování zázněje z Dopplerovského radarového senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise. Otázky členů komise: Ing. Fuchs: Proč výrobce používá označení "čidlo H410" a ve vaší práci je značeno jako senzor. Ing. Kubíček: Vysvětlete použití cívky na výstupu čidla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO