Aplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafu

but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak jste získal z programu v C++ stav? Provádí programátor "anotaci" zdrojového kódu? Jak probíhá generování grafu? Co je výsledkem testování v rámci běhu aplikace?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorMelkus, Josefcs
dc.contributor.refereeDoležal, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:55:41Z
dc.date.available2022-06-21T07:55:41Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit balíček nástrojů pro integrační testování C++ systémů na základě stavových diagramů. Všechny komponenty balíčku jsou od sebe oddělené a umožňují snadnou výměnu za jinou. Součástí tohoto balíčku je knihovna definující vytváření a přechody stavového diagramu. Dalším nástrojem je rozhraní pracující nad touto knihovnou, které zaznamenává přechody stavů za běhu systému. V rámci testů se uložené přechody porovnávají s etalonem. Etalon je běh systému, který pro dané vstupy považujeme za správný. Další částí je program na samotné porovnávání a skript sloužící k automatizaci testů. Vytvořený systém byl otestován v rámci partnerské společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a framework for integration testing of C++ systems based on their state diagrams. One part of the framework is a library defining the creation and transitions of a state diagram. Another part is an interface working on this library, that records state transitions in a run of a system. Records are then compared with an etalon. Etalon is the run of the system, that we consider as correct for a given set of inputs. The last part is an application for comparing state transitions and a script for test automation. The created system was tested within a partner company.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationMELKUS, J. Aplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207202
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstavový diagramcs
dc.subjectstavový grafcs
dc.subjectintegrační testovánícs
dc.subjectC++cs
dc.subjectdebuggingcs
dc.subjectstateen
dc.subjectdiagramen
dc.subjectgraphen
dc.subjectintegration testingen
dc.subjectC++en
dc.subjectdebuggingen
dc.titleAplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafucs
dc.title.alternativeDiscrete Graph State Application Driveren
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-20-10:23:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:55:41en
sync.item.modts2022.06.21 08:17:30en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-7551_v.pdf
Size:
86.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-7551_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-7551_o.pdf
Size:
124.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-7551_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145057.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145057.html
Collections