Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány rozdílné možnosti jejich použití.
Bachelor's thesis is devoted on the saggest and analysis technology milling three axis part with support of CAD/CAM PowerMill system. In terms of selection technology milling are characterized used machining strategy and quantified different possibilities their using.
Description
Citation
SVOBODA, J. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Jaké jsou rozdíly v jednotlivých strategiích obrábění z hlediska vlivu na strojní čas? 2. Jaké nástrojové materiály se požívají pro lisovací operace? 3. Jaké jsou rozdíly mezi strategií rastrováním a ofsetem? 4. Pro polohrubovací operace jste použil jaké nástroje? 5. Definujte pojem "rychlostní obrábění". 6. Jaký je rozdíl mezi vysokorychlostním obrábění a konvenčním způsobem obrábění? 7. Co si představíte pod pojmem efektivita obrábění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO