Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s cílem dalšího rozvoje firmy. Práce se skládá z teoretické části, analýzy problému a z vlastního návrhu řešení problému.
The aim of thesis is to elaborate a draft business plan in the field of construction, including the election of an appropriate strategy, the choice of marketing mix, creating the analysis of selected factors and evaluation of data for the further development of the company. The work consists of a theoretical part, the analysis of the problem on their own proposal.
Description
Citation
KARAFA, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO