Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods

dc.contributor.authorHodul, Jakubcs
dc.contributor.authorMészárosová, Lenkacs
dc.contributor.authorDrochytka, Rostislavcs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume385cs
dc.date.accessioned2018-12-06T12:10:52Z
dc.date.available2018-12-06T12:10:52Z
dc.date.issued2018-07-16cs
dc.description.abstractFor commercially produced polymer systems, only primary raw materials are used as fillers. These fillers are predominantly pure silica sand of various grading. The substitution of primary materials with secondary raw materials, and their efficient use in the manufacture of polymeric repairing substances, is an indisputable advantage of the use of secondary raw materials. There is currently no general methodology for monitoring the long-term durability and microstructure of repairing substances on a polymeric basis. In this article, long-term durability was assessed by subjecting developed substances with a high content of secondary raw materials (60% fly ash, 75% glass recyclate) to freezing cycles and subsequent cohesion testing. Additionally, through exposure of a concrete element reprofiled by the developed substance, the weather effects for approximately one year. The microstructure of polymeric repairing substances cannot be observed by the same methods used for silicate substances. With regard to the type of tested substance and the filler used, advanced CT tomography and high resolution optical microscopy were chosen for monitoring the microstructure. Based on the results of the tested substances cohesion with the underlying concrete following the freezing cycles, and the evaluation of the taken images, it can be stated that the test repairing substances have excellent long-term durability and can be used in different applications. Furthermore, it was confirmed that replacing the primary filler with the secondary raw material does not reduce the long-term durability of the polymeric repairing substances on an epoxy basis. It was confirmed that only slight degradation occurs due to the photooxidation of epoxy resin by UV radiation, but this does not have a significant effect on physical and mechanical properties.en
dc.description.abstractU komerčně vyráběných polymerních správkových systémů se jako plniva využívají pouze primární suroviny. V naprosto dominantní míře se jedná o čistý křemičitý písek různé zrnitosti. Nahrazení primárních surovin druhotnými a jejich efektivní využití při zhotovení polymerních správkových hmot je nespornou výhodou využívání druhotných surovin. Pro sledování dlouhodobé trvanlivosti a mikrostruktury správkových hmot na polymerní bázi neexistuje zatím v současnosti žádná obecná metodika. V rámci tohoto článku se dlouhodobá trvanlivost posuzovala podrobením vyvinutých hmot s vysokým obsahem druhotných surovin (60% popílek, 75% skelný recyklát) zmrazovacím cyklům a následným zkoušením soudržnosti. Dále pak vystavením betonového prvku, reprofilovaného vyvinutou hmotou, povětrnostním vlivům po dobu přibližně jednoho roku (2017). Mikrostrukturu polymerních správkových hmot nelze pozorovat stejnými metodami jako u silikátových hmot. S ohledem na typ zkoušené hmoty a použitá plniva byla pro sledování mikrostruktury zvolena pokročilá CT Tomografie a optická mikroskopie s vysokým rozlišením. Na základě výsledků soudržnosti zkoušených hmot s podkladním betonem po zmrazovacích cyklech a vyhodnocením pořízených snímků lze konstatovat, že zkoušené správkové hmoty vykazují vynikající dlouhodobou trvanlivost, přičemž je lze použít v rámci různých aplikací. Dále bylo potvrzeno, že nahrazením primárního plniva druhotnými surovinami nedochází ke snížení dlouhodobé trvanlivosti polymerních správkových hmot na epoxidové bázi. Pouze bylo potvrzeno, že dochází k mírné degradaci hmot vlivem fotooxidace epoxidové pryskyřice působením UV záření, což ale nemá výrazný vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-6cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 385, issue 1, p. 1-6.en
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/385/1/012019cs
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other149913cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137123
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012019cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectpolymer concreteen
dc.subjectpatching materialen
dc.subjectfly ashen
dc.subjectwaste glassen
dc.subjecttomographyen
dc.subjectpolymerbeton
dc.subjectsprávková hmota
dc.subjectpopílek
dc.subjectodpadní sklo
dc.subjecttomografie
dc.titleMonitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methodsen
dc.title.alternativeSledování dlouhodobé trvanlivosti a mikrostruktury reprofilačních materiálu na polymerní bázi s vysokým obsahem druhotných surovin s použitím pokročilých metodcs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-149913en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:57:48en
sync.item.modts2020.03.31 07:32:30en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS Divize MSHcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodul_2018_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._385_012019.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Hodul_2018_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._385_012019.pdf