Knihovna pro generování realistických modelů stromů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout algoritmy pro procedurální generování realistických třírozměrných modelů stromů a implementovat je formou knihovny. Tato knihovna využívá jako vstup množinu 92 převážně číselných parametrů a umožňuje export vygenerovaného modelu stromu do souboru formátu OBJ nebo 3DS.  Jde o objektovou knihovnu napsanou v jazyce C++ a určenou primárně pro platformu MS Windows. Navržené algoritmy jsou schopné, v závislosti hodnotách příslušných parametrů, generovat konkrétní biologické druhy listnatých tak i jehličnatých stromů.
The goal of this thesis was to propose algorithms for procedural generation of realistic three-dimensional tree models and implement them as a library. This library uses a set of 92 mostly numerical parameters as an input and enables to export generated model into 3DS or OBJ file. It's an objective library, written in C++ language and designed mainly for MS Windows platform. Proposed algorithms are able to generate specific biologic species of broadleaf and coniferous trees.
Description
Citation
PAFČO, T. Knihovna pro generování realistických modelů stromů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO