Návrh výběru druhu topných desek dle technologických a ekonomických aspektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Popis a struktura firmy. Popis a charakteristika druhu topných desek a topných médií. Rozbor současného výběru druhu topných desek. Technické a ekonomické aspekty. Celkové zhodnocení aspektů a návrh nejlepší vhodné varianty.
Description and structure of the company. Description and characteristic of type of heating plates and heating medium. Analysis of the current selection of heating plates. Technological and economics aspects. Total estimation of aspects and suggestion of the best suitable alternate.
Description
Citation
JUŘENOVÁ, J. Návrh výběru druhu topných desek dle technologických a ekonomických aspektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Maduda, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO