Problematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtoku

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorDrongová, Katarzynacs
dc.contributor.refereePodhrázská,, Janacs
dc.contributor.refereeToman,, Františekcs
dc.date.accessioned2021-11-22T14:59:58Z
dc.date.available2021-11-22T14:59:58Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na popis zákonitostí vzniku a dalšího rozvoje hlubokých efemérních rýh vyskytujících se v zemědělské krajině České republiky. Byla vypracována metodika přímého měření efemérních rýh, na jejímž základě došlo k zaměření statisticky významného vzorku rýh za účelem popisu charakteristik jednotlivých rýh i měřeného vzorku jako celku. Pomocí moderních metod matematické pravděpodobnosti a statistiky byly provedeny jednorozměrné a vícerozměrné regresní analýzy zkoumající vazby mezi vypočtenými či zaměřenými charakteristikami efemérních rýh či faktory mohoucími mít vliv na vývoj rýh. Disertační práce se také zabývá návrhem metodiky pro predikci výskytu a predikci základních parametrů efemérních rýh. Metodiku je možné využít pro stanovení optimálních protierozních opatření v podmínkách ČR.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with analysis of factors contributing to the development of ephemeral gully erosion on area of the Czech Republic. Method used to direct measurements of ephemeral gully erosion was developed. The statistical sample of gullies was measured to describe the characteristics of ephemeral gullies. Statistical methods were used to compute simple and multiple linear regression models. The models describe relationships between ephemeral gully parameters or factors contributing to development of ephemeral gully. The thesis is concentrated with the development of methodology for prediction the occurrence and prediction of parameters of ephemeral gullies. The methodology can be used to design the optimal erosion control measures in the conditions of the Czech Republic.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationDRONGOVÁ, K. Problematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other82831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36243
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthluboké efemérní rýhycs
dc.subjectvodní erozecs
dc.subjectdráhy soustředěného povrchového odtokucs
dc.subjectephemeral gullyen
dc.subjectwater erosionen
dc.subjectconcentrated flow pathen
dc.titleProblematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtokucs
dc.title.alternativeThe issue of erosion and runoff processes in concentrated flow pathen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-11-06-10:30:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid82831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:18:51en
sync.item.modts2021.11.22 23:14:43en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
24.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-20634.pdf
Size:
101.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-20634.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-20635.pdf
Size:
120.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-20635.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-20636.pdf
Size:
282.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-20636.pdf
Collections