Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce slouží jako přehled moderních trendů pohonných jednotek. První část práce nastiňuje rozdělení spalovacích motorů, následující hlavní část je přehledem několika pohonných jednotek charakteristických pro své kategorie. V poslední kapitole je srovnání dvou zástupců motorů nižších výkonnostních tříd a dvou zástupců vyšších výkonnostních tříd. Závěr práce pak shrnuje popsané téma a vyjadřuje vlastní názor.
This bachelor’s thesis is an overview of modern drive units trends. The first part of this thesis demonstrates combusting engines sorting; the next main part is an overview of a few drive units which are characteristic for their categories. There is a comparison of two lower power class engine representatives and two higher power class representatives in final chapter. The conclusion summarizes described topic and expresses own opinion.
Description
Citation
SEDLÁŘ, M. Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO