Inverzní problémy v úlohách přenosu tepla s fázovými změnami

but.committeeprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na dotazy oponenta diplomové práce. Oponent - Ing. Mauder - nebyl přítomen u obhajoby. Komise položila diplomantovi doplňující otázky k diplomové práci: Co je q s tečkou a q s hvězdičkou v prezentaci v odpovědi ke třetí oponentově otázce. Doc. Hrdina: Čím to je, že ta neuronová síť trochu selhává v případě q2 s tečkou? Prof. Bouchala: Zkoušel jste větší neuronovou síť, jestli se to nezlepší? Prof. Lomtatidze: Jak dlouho pracuje ta neuronová síť?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKlimeš, Lubomírcs
dc.contributor.authorKamarýt, Petrcs
dc.contributor.refereeMauder, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:33Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá inverzními problémy v úlohách přenosu tepla se změnou fáze. V první kapitole jsou popsány mechanizmy přenosu tepla včetně modelování materiálu se změnou fáze. Druhá kapitola se věnuje výpočtovému řešení úloh přenosu tepla. Ve třetí je formulována inverzní úloha pro neznámou okrajovou podmínku. Čtvrtá kapitola popisuje autorem implementované metody pro řešení přímých a inverzních úloh přenosu tepla. Inverzní úlohy jsou řešeny sekvenční metodou a pomocí umělých neuronových sítí. Byly zvoleny dva průběhy hustoty tepelného toku: spojitý, po částech lineární a nespojitý, po částech konstantní. Obě metody dosahují pro obě úlohy srovnatelných výsledků. V případě nespojité hustoty tepelného toku jsou výsledky horší než v případě spojitého průběhu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with inverse problems in heat transfer with phase change. The first chapter focuses on heat transfer mechanisms including phase change. Second chapter deals with computational solution of heat transfer problems. In the third chapter the inverse problem for heat flux estimation is formulated. Fourth chapter is description of methods, implemented by the author, for computational solution of both direct and inverse heat transfer problems. Solution of inverse problem are obtained by the sequential method and artificial neural networks. Two heat flux types were selected: continuous, piecewise linear and discontinuous, piecewise constant. Obtained result for both cases are comparable. In case of discontinuous heat flux, results are worse than in continuous case.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKAMARÝT, P. Inverzní problémy v úlohách přenosu tepla s fázovými změnami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other141047cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206208
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinverzní úlohycs
dc.subjectpřenos tepla se změnou fázecs
dc.subjectsekvenční metodacs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjectinverse problemsen
dc.subjectheat transfer with phase changeen
dc.subjectsequential methoden
dc.subjectneural networksen
dc.titleInverzní problémy v úlohách přenosu tepla s fázovými změnamics
dc.title.alternativeInverse problems in computational heat transfer with phase changeen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-15:16:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid141047en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:33en
sync.item.modts2022.06.16 08:17:18en
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
5.5 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141047.html
Size:
13.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141047.html
Collections