Koncept procesu objednávek zákaznických nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu procesu objednávek zákaznických nástrojů v podniku Mubea. Teoretická část je zaměřena na procesy, jejich zlepšování, popis a analýzu. V rámci praktické části jsou specifikovány kroky, ze kterých se proces skládá a jeho nedostatky. Výstupem je návrh zlepšení procesu a zhodnocení přínosů navrhovaných změn.
The master ‘s thesis focuses on the description and analysis of the ordering customer tools process in the company Mubea. The theoretical part is focused on processes, their improvement, description, and analysis. The practical part specifies the steps of the process and its shortcomings. The output is a process improvement proposal and evaluation of the benefits of the proposed changes.
Description
Citation
JEDLIČKOVÁ, J. Koncept procesu objednávek zákaznických nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Mráček: Jak jste zabezpečovala u průzkumu to, aby respondenti odpovídali podle pravdy? Mohlo se stát, že respondenti zkreslovali svoje názory? Jak jste motivovala respondenty, aby Vám odpovídali? - odpovězeno Ing. Mucha: Uvádíte, že jste měla 10 respondentů. Charakterizujte je. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO