Vlastnosti povrchů kluzných ložisek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Základní rozdělení kluzných ložisek spolu s materiály a jejich charakteristikami. Vyhodnocení vlastností povrchů kluzných ložisek, jejich metody obrábění a povrchové úpravy s přehledem dosahovaných drsností a vybraných 3D parametrů.
Elementary compartmentalization of plain bearings, materials and their characteristics. Evaluation of plain bearing surface properties, their methods of machining and finishing. Overview of achieved surface roughness and selected 3D parameters.
Description
Citation
DOBROVOLNÝ, P. Vlastnosti povrchů kluzných ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Študent pristúpil k prezentácii výsledkov svojej bakalárskej práce. Následne zodpovedal otázky oponenta. Otázky komisie: - Vysvetlite hertzovú teóriu kontaktu drsností. - Kde sposobujú problémy hertzove tlaky? - Aké rozlišujeme režimy mazania? - Aký parameter charakterizuje aktuálny mazací režim? - Nakreslite stribeckovú krivku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO