Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defence1. Diplomant se ve své stručné prezentaci pokusil komisi seznámit s výsledky své až příliš prakticky zaměřené diplomové práce. Prezentace práce byla vcelku jasná a srozumitelná.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Student na dotazy oponenta reagoval převážně správně.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek zaměřených na rozsah a záměr prací prováděných studentem a ve spolupracující firmě. Se členy komise diskutoval poměrně fundovaně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPetrůj, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSmiřický, Jancs
dc.contributor.refereeKučera, Františekcs
dc.date.accessioned2022-05-26T22:52:11Z
dc.date.available2022-05-27cs
dc.date.available2022-05-26T22:52:11Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractHlavním cílem práce je stanovit optimální procesní parametry při míchání kaučukové směsi ve firmě Barum Continental, s.r.o. Dispergace složek je jedním z nejdůležitějších kroků pro výrobu kvalitní pneumatiky. Přestože se mícháním kaučukových směsí zabývá už několikátá generace odborníků, všechny vlivy ještě nebyly prozkoumány. Automobilový průmysl klade důraz na snižování emisí, a kvůli tomu vyvíjí tlak také na výrobce pneumatik, kteří ke snižování emisí mohou přispět zvyšováním tuhosti plášťů, a tedy snížením valivého odporu pneumatiky. Vyšší tuhost vykazují pláště plněné modifikovanou silikou, které díky organosilanům tvoří s řetězci kaučuků trojrozměrnou síť, která se prolíná se sítí vytvořenou vulkanizací sirnými můstky. Cíly diplomové práce je rovněž seznámení se s provozem a technologiemi používanými pro míchání kaučukových směsí určených k výrobě pneumatik.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to set optimal rubber mixture processing parameters in Barum Continental Ltd. Dispersion is one of the most important tire production steps. Although rubber mixing has been researched by several generations of experts, there are still some unexplored influencing variables. The automotive companies are keen on the reduction of emissions and therefore pushes the tire manufactures as they can contribute to emission reduction, as well as the enhancement of tire toughness. Enhancement of tire toughness causes the decreasing of rolling resistance. Higher toughness is exhibited by tires made of rubber filled by surface modified silica. Silica filled mixtures creates a three-dimensional net which is capable to coexist with a net made by vulcanization reaction. Other goals of this thesis are to understand the process and technologies used for mixing rubber mixtures designated for tire production.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationSMIŘICKÝ, J. Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other119003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204446
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKaučukcs
dc.subjectkaučuková směscs
dc.subjectmíchánícs
dc.subjectgumárenská technologiecs
dc.subjectpneumatikycs
dc.subjectRubberen
dc.subjectrubber mixtureen
dc.subjectmixingen
dc.subjectrubber manufacturing technologyen
dc.subjecttiresen
dc.titleVliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsics
dc.title.alternativeInfluence of Mixing Line Parameters Adjustment on Mixture´s Propertiesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-29-08:47:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid119003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.27 00:52:11en
sync.item.modts2022.05.27 00:14:11en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119003.html
Size:
10.93 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119003.html
Collections