Větrací jednotka s rekuperací tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce je výběr zcela konkrétní budovy, výpočet nároků na větrání a návrh konkrétních výrobních celků vhodných pro daný objekt, které zajistí optimalizaci větrání a tepelných ztrát.
This bachelor thesis will inform readers about residental buildings ventilation posibilities, higyenical standarts of ventilation, sorting of heat recovery units used for heat recovery in residental buildings. Moreover, specific house will be choosen and its ventilation demands will be calculated. Than conveniend ventilation and heat recovery equipment will be search, because of optimalization of ventilation and heat losses.
Description
Citation
BALÁK, J. Větrací jednotka s rekuperací tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student zodpověděl dvě otázky položené oponentem. - Doc. Jaroš vznesl dotaz a doporučení k formální stránce práce a k některým neobratným formulacím. - Doc. Štětina vznesl dotaz k měření a regulaci systému větrání WC, který student v práci navrhnul.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO