Měření tlaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, přetlaku a vakua s rozborem jejich významu pro strojírenskou praxi. Jedná se zejména o tlakoměry kapalinové, pístové a zvonové, deformační a elektrické s příklady jejich použití.
The project elaborated in a scope of engineer studies in branch 2301R016 submits summary of various methods of pressure measurement. Literary study draws up possibilities and variants of pin-pointing the absolute, relative and barometric pressure, suction, excess pressure and vacuum with analysis of its significance for engineering procedures. Main area is pressure of fluid, piston and bell-shaped gauges, deformation and electrical with examples of their practical use in engineering.
Description
Citation
JAKUBEC, J. Měření tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Jakou charakteristiku má bolometrický manometr? Co měří tahoměr? Jak zní Bernouliho rovnice?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO