Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukcí výtahu do svahu pod úhlem 25° pro 4 osoby s celkovou nosností 400 kg. Konstrukce je rozdělena do dvou bakalářských prací, přičemţ tato práce je zaměřena na návrh konstrukce kabiny výtahu. Práce obsahuje konstrukční zpracování kabiny a výkresovou dokumentaci.
Bachelor’s thesis is covering a topic of construction of slope elevator with a tilt of 25 degrees for four people with total capacity of 400 kilograms. The construction is divided into two bachelor´s theses and this thesis is focused to the design of cabin construction. This thesis contains constructional design of the cabin and its technical drawings.
Description
Citation
LÁTAL, R. Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO