Sálavé systémy vytápění.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce na téma „Sálavé systémy vytápění” je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. Práce je zaměřená na všeobecné seznámení s vytápěním sálavým a přiblížení problematiky podlahového vytápění a vytápění průmyslových budov, jejich rozdělení a seznámení s jednotlivými principy.
The aim of my work on the theme„Radiant systems heating” is to summarize used systems, it’ s individual components, pass judgment on preferences and shortcomings of this systems. The work is oriented on general familiarization with radiant heating and approximation the proposition floor heating and rating industrial buildings, thein parting and identification with thein particular principle.
Description
Citation
FOUČEK, P. Sálavé systémy vytápění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Dr. Katolický: Je skutečnou výhodou možnost odvodu spalin přímo do vytápěného prostoru? Platí snížení nákladů o 7 % s každým poklesem teploty, na kterou vytápíme, o jeden stupeň také pro sálavé vytápění? Doc. Janotková: Znáte nějaké výrobce katalytických zářičů? Jaké jsou výhody sálavého vytápění z pohledu hygienického? Doc. Kratochvíl: Dokázal byste vysvětlit rozdíl mezi rovnicemi 1 a 2 z pohledu energie Eo a také pro obr. 1? Jak byste určil celkovou vyzářenou energie tělesem při pohledu na obr. 1?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO