Návrh zdokonalení vybraných prvků marketingového mixu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce je zaměřena na analýzu současného komunikačního mixu společnosti Prograin ZIA, s.r.o. a následně na návrhy pro upravení, respektive zdokonalení komunikačního mixu. Teoretická část práce se zabývá marketingem, kvalitativním výzkumem, komunikačním mixem a marketingovou komunikací. Praktická část je věnována návrhům ke zdokonalení komunikačního mixu a jejich aplikaci. Firma Prograin Zia, s.r.o. se zabývá obchodní činností specializovanou na obchod s osivy sóji, lupiny a zemědělskými produkty.
This thesis focuses on the analysis of actual comunication mix state of Prograin Zia, s.r.o. and consequently on proposals for adjusting, better said improving the cominacation mix. The theoretical part deals with marketing, qualitative research, comunication mix, marketing communicationand business environment analysis. The practical part is about the design of an improved comunication mix and its application. Prograin ZIA, s.r.o. deals with trading activities specialized in the trade of soya, lupine and agricultural products.
Description
Citation
VINKLER, V. Návrh zdokonalení vybraných prvků marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Spojení výzkumu a analýzy vnějšího prostředí? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Prováděl jste analýzu vnějšího prostředí? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Proč jdete v jednom místě až na pátou úroveň nadpisu? - částečně zodpovězeno Doc. Zich - Na jaké zákazníky byl průzkum zaměřen - z geografického hlediska? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Na základě čeho předpokládáte, že jsou marketingově-komunikační potřeby zákazníků českých shodné, jako s těmi zahraničními? - částečně zodpovězeno Doc. Novotná - Jaké nástroje předpokládáte že využijete při použití Google Analytics? - plně zodpovězeno Doc. Novotná - Vysvětlete jak jste získal spojnici trendu? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Jak byste rozšířil analýzu, pokud by Vaše práce měla být posunuta do úrovně komunikačního mixu? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO