Měření HRV a posouzení vlivu zátěže

but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) Doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) Doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k hodnocení a výtkám oponenta doc. Koláře. Otázka oponenta (rozdíl mezi NN a RR intervaly) byla zodpovězena. Do diskuse se zapojil doc. Kozumplík, položil otázku: Jak je odvozen HRV signál, a jaké jsou možnosti spektrální analýzy HRV signálu? Studentka nebyla schopna odpovědět na otázku. Do diskuse se zapojila MUDr. Vargová, položila otázku: Jaké jsou vlivy sympatiku a parasympatiku na koronární cévy? Souvislost mezi parasympatikem a n. vagus. Studentka odpověděla na otázku s pomocí komise. Do diskuse se zapojil doc. Kolář, položil otázku: Proč byl použít t-test? Byl proveden test na ověření normality rozdělení? Studentka neodpověděla na otázku komise. Studentka neobhájila bakalářskou práci.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorVyskočilová, Martinacs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.date.accessioned2021-11-12T17:57:58Z
dc.date.available2021-11-12T17:57:58Z
dc.date.created2010cs
dc.description.abstractPráce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data a je popsána navržená metoda pomocí spektrálních výkonů, popis vytvořeného algoritmu, prezentace výsledků.cs
dc.description.abstractThis work examines the influence of load on heart rate variability, and a description of the mechanisms influencing changes in heart rate, response to load. There is a review of methods used to assess heart rate variability. In another part the data of the measurement are processed and described the proposed method using spectral power, generated by the algorithm description, presentation of results.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVYSKOČILOVÁ, M. Měření HRV a posouzení vlivu zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30693cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/72298
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení srdeční frekvencecs
dc.subjectvariabilita srdeční frekvencecs
dc.subjectmetody měření EKGcs
dc.subjectmembránové napětícs
dc.subjecttepová frekvencecs
dc.subjectčasová analýza HRVcs
dc.subjectspektrální analýza HRVcs
dc.subjectLFcs
dc.subjectHFcs
dc.subjectspektrální výkoncs
dc.subjectperiodogramcs
dc.subjectQRS detektorcs
dc.subjectRR intervalycs
dc.subjectvliv zátěže.cs
dc.subjectManagement of heart rateen
dc.subjectheart rate variabilityen
dc.subjectECG measurement methodsen
dc.subjectmembrane tensionen
dc.subjectheart rateen
dc.subjecttime analysis od HRVen
dc.subjectspectral analysis of HRVen
dc.subjectLFen
dc.subjectHFen
dc.subjectspectral poweren
dc.subjectperiodogramen
dc.subjectQRS detectoren
dc.subjectRR intervalsen
dc.subjectresponse to load.en
dc.titleMěření HRV a posouzení vlivu zátěžecs
dc.title.alternativeMeasurement of HRV and consideration of physical loaden
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:37cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid30693en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:57en
sync.item.modts2021.11.12 18:23:37en
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
14.51 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_30693.html
Size:
7.98 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_30693.html
Collections