Měření HRV a posouzení vlivu zátěže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data a je popsána navržená metoda pomocí spektrálních výkonů, popis vytvořeného algoritmu, prezentace výsledků.
This work examines the influence of load on heart rate variability, and a description of the mechanisms influencing changes in heart rate, response to load. There is a review of methods used to assess heart rate variability. In another part the data of the measurement are processed and described the proposed method using spectral power, generated by the algorithm description, presentation of results.
Description
Citation
VYSKOČILOVÁ, M. Měření HRV a posouzení vlivu zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) Doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) Doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k hodnocení a výtkám oponenta doc. Koláře. Otázka oponenta (rozdíl mezi NN a RR intervaly) byla zodpovězena. Do diskuse se zapojil doc. Kozumplík, položil otázku: Jak je odvozen HRV signál, a jaké jsou možnosti spektrální analýzy HRV signálu? Studentka nebyla schopna odpovědět na otázku. Do diskuse se zapojila MUDr. Vargová, položila otázku: Jaké jsou vlivy sympatiku a parasympatiku na koronární cévy? Souvislost mezi parasympatikem a n. vagus. Studentka odpověděla na otázku s pomocí komise. Do diskuse se zapojil doc. Kolář, položil otázku: Proč byl použít t-test? Byl proveden test na ověření normality rozdělení? Studentka neodpověděla na otázku komise. Studentka neobhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO