Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce je sestavení základního postupu návrhu průmyslového kotle dle platných norem. U těchto kotlů se používá pevnostní výpočet, kde se počítají tlakově namáhané součásti a tepelný výpočet, u kterého se dimenzují teplosměnné plochy.
The aim of thesis is to create a division of boilers used in industry, especially boilers to generate heat and electricity, and describe the main parts of the boiler compiles in detail. Another task of this work is to build the basic procedure for a draft industrial boilers according to valid standards. These boilers are used for strength calculation, where the calculated pressure-resistant components and thermal calculation, in which are heat areas projectet.
Description
Citation
TÁFL, J. Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO