Peltierův článek pro chlazení malých výkonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce obsahuje podrobný popis Peltierova článku, jeho princip a praktickou realizaci termoelektrického chlazení s Peltierovými články. Experimentální část práce se zabývá chlazením procesoru stolního počítače. Byl měřen průběh teploty na studené a teplé straně Peltierova článku v závislosti na vytížení procesoru. Naměřené teploty byly porovnány s konvenčním způsobem chlazení.
This work concerns detail description of thermoelectric cooling modules, principles and practical utilization of thermoelectric cooling modules. Experimental part of this work studies computer cooling. Distribution of temperature at the cold and hot side of the thermoelectric cooling module as a function of load of a processor was measured. The obtained temperatures were compared with the common cooling methods.
Description
Citation
BRÁZDIL, M. Peltierův článek pro chlazení malých výkonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Karel Sázavský (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO