Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé a následným vyhodnocením tohoto výzkumu na základě dotazníkového řešení. Důležitou součástí práce jsou také návrhy a doporučení, které vedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků, a tím i ke zvýšení tržeb a získání lepšího postavení na trhu.
This master´s thesis deals with marketing research of customer satisfaction of Akademie Caffé and subsequent evaluation of this research based on questionnaire as a research instrument. An important part of this work are also suggestions and recommendations that lead to increased satisfaction, thereby increasing sales and gaining a better position in the market.
Description
Citation
MICHALOVÁ, V. Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO