Univerzální pohonná jednotka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány možnosti napájení, řízení motoru pomocí PWM, typů podvozku a odometrie, které pro použití v této aplikaci připadají v úvahu. Z této části je pak vybrána konkrétní konfigurace, která je popsána v kapitole zabývající se návrhem pohonné jednotky. Konstrukce zařízení je popsána v kapitole další, kde je popsána konečná konfigurace se všemi náležitostmi zařízení.
This document deal with design of universal driving unit. For the final solution is required driving unit which will be controled with help of sensory unit placed on the chassis of driving unit. In theoretical part of this labour are examined possibilities of a power, electric motor operation by PWM, kind of chassis and odometry which could be taken into account. From this section is finally chosen concrete configuration which is then described in chapter concerned oneself with driving unit design. Construction of equipment is shown in next chapter where final configuration of equipment is described.
Description
Citation
SEHNÁLEK, L. Univerzální pohonná jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Elena Cocherová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO