Marketingový výzkum nového trhu pro společnost RYTMIK s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost XXX s.r.o.. Tato společnost poskytuje zájmové kroužky pro děti do mateřských škol. Konkrétně je tato práce zaměřena na marketingový výzkum nového trhu Hodonínsko. Tato diplomová práce obsahuje analýzy vnějšího a vnitřního okolí, srovnání plánu se skutečností a návrhy ke zlepšení chodu společnosti.
The master thesis is undertaking marketing research for company XXX, Ltd. which is providing hobby groups for children in kindergartens. This master thesis is specifically focused on marketing research of a new market Hodoninsko. This thesis is including analysis of external and internal environment, comparison of the plan with reality and proposals of how to improve the company operations.
Description
Citation
GEYEROVÁ, V. Marketingový výzkum nového trhu pro společnost RYTMIK s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO