POF - polymerová optická vlákna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na polymerová optická vlákna (POF). Jsou v ní popsány základní vlastnosti polymerových optických vláken, materiály pro výrobu a metody výrobních procesů. V dalších kapitolách jsou uvedena jednotlivá vlákna, která se liší rozdílnými indexy lomu a průměrem vlákna. Také jsou rozebrány konektory používané pro spojování. Jako velmi vhodné pro domácí instalaci se hodí řešení bez konektorů Optolock. Dále jsou uvedeny oblasti, kde je možné použít POF. Prosadit se může v automobilovém průmyslu, domácích sítích nebo jako senzor. Praktická část obsahuje návrh měřícího polygonu a návrh FTTH s využitím POF pro rozvod v domě, kde je zvolena topologie P2P. Je také zpracován návrh rozvodu POF v bytě. Pro instalaci v bytě jsou cenově porovnány prvky sítě mezi rozvody POF a UTP cat.6 kabeláží. Z tohoto porovnání vychází mnohonásobně levněji verze s UTP kabeláží. Závěrečná kapitola zhodnocuje náročnost práce s POF. Popisuje přípravu vlákna před komunikací a vytvoření malé experimentální sítě. Celkové poznatky jsou shrnuty v závěru.
This work focuses on polymer optical fiber (POF). It describes basic properties of polymer optical fibers, materials for production and methods of manufacturing processes. In following chapters are given individual fibers that vary different refractive indexes and diameter of fiber. Also there are analyse connectors which are used for joining. As very suitable solution for home installation seems to be using the system Optolock without connectors. In the work is also written several areas where it is possible to use the POF. It can break through in automotive industry, home networks or as a sensor. The practical part contains measuring polygon draft and FTTH proposal using POF for distribution system in the house, where P2P topology is choosen. It´s also made a proposal for distribution of POF in the apartment. For installation in the apartment prices of network components are compared between POF distribution and UTP cat.6 cabling. UTP cat.6 is in this comparison many times more cheaply. Final chapter evaluate demands on work with POF fibers. Describes preparation of fiber before communication and creation of small experimental network. Important findings of the work are summarized in the conclusion.
Description
Citation
MIKULEC, M. POF - polymerová optická vlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Deuterium a který prvek v Mend. tab. patří prvnímu řádku do sloupce inertních prvků? Atom s jádrem 2H. Helium Max vzdálenosti POF? Teorie 100 - 200. Praxe cca 70 m. Existuje komerčně? Ano - někde jako IPTV samoinstalace. Co je nejdražší část instalace? Aktivní prvek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO