Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá transientní a subtransientní analýzou změřeného zkratového proudu. Hodnoty zkratového proudu byly reálně změřeny na synchronním generátoru při sníženém budicím napětí a následně přepočítány na jmenovité hodnoty. Analýza je vhodná pro stroje, ke kterým neexistuje dokumentace a je nutné hodnoty získat měřením. Pro identifikaci příslušných reaktancí a časových konstant, byly použity dvě metody vycházející ze standardu IEEE a následně mezi sebou porovnány. Jedna z metod byla vytvořena v programu MATLAB, kde byly postupně řešeny změřené zkratové proudy fází L1, L2 a L3. Získané hodnoty časových konstant jsou použity pro jednoduchý model synchronního generátoru vytvořeného v toolboxu MATLAB/SIMPOWER a ověřena tak správnost výpočtu transientní a subtransientní analýzy.
This thesis describes analyse of transient and subtransient parts of short – circuit current. Values of synchronous generator short – circuit current were measured for lower voltage and subsequently recounted to its nominal values. The analyse is useful for machines without documentation and where is measurement of needed parameters necessary. Two methods coming out of the IEEE standard were used for identification reactances and time constants and after that these methods were compared between themselves. One of the method were created in program MATLAB, where measured short – circuit currents for each phase were handled. Values of time constants are used for simple model of synchronous generator created in toolbox of program MATLAB/SIMPOWER. This simulation verifies correctness of counting transient and subtransient analyses.
Description
Citation
SRNA, J. Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student plynule prezentoval obhajobu své bakalářské práce. V rámci obhajoby student správně odpověděl na položené otázky ohledně velikosti tranzientních a subtranzientních reaktancí v porovnání s reaktancí synchronní. Nicméně studentovi bylo vytknuto, že prezentace práce příliš nesouvisí s jejím názvem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO