Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové síly, vzniklé ve všech prutech soustavy, v závislosti na poloze břemene. Dále pak návrh profilu prutů s ohledem na bezpečnost vůči mezním stavům. Vliv gravitačního pole Země ve výpočtu není uvažován.
This Bachelor thesis is focused on strength design and strain-stress analysis of truss construction. Simplified as a plain truss construction. One of the main goals of this thesis is calculate stresses for each member of the construction, depending on the load position. The cross section of beams were designed respecting safety conditions. The influence of the gravity field was not taken into account.
Description
Citation
RYŠÁNEK, M. Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kovařík (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO