Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
This thesis concerns with recalculation of steam boiler. Arrangement for reaching of new steam boiler parameters and temperature of combustion gases was suggested at first. Then it was verified with thermal calculation, all necessities included.
Description
Citation
HAŠKA, M. Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. (místopředseda) prof.Ing. Petr Kolat, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (člen) doc.Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Alexej Nováček (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO