Efektivita odměňování v dopravní firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy P. R. Trans, zhodnocením situace a návrhem efektivnějšího systému odměňování. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů odměňování, hodnocení, mzda, motivace a jejich vzájemných vztahů. V druhé části je představena firma P. R. Trans, hlavně se zaměřuji na její personální činnost, systém odměňování a pracovní motivace. Výsledkem je návrh nového motivačního programu.
This thesis deals with analyzing the actual state of company P. R. Trans, analyzing the situation and and proposes a more efficient system of remuneration. The first part is focused on clarification of the notions of reward, evaluation, wages, motivation, and their mutual relations. The second part presents company P. R. Trans, mainly focusing on its personnel policy, and its systems of remuneration and motivation. Finally, a proposal for a new incentive program is offered.
Description
Citation
JAKEŠOVÁ, V. Efektivita odměňování v dopravní firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO