Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých neuronových sítí, které jsou popsány, navzájem porovnány, a je vyhodnoceno, která se pro daný problém hodí lépe. Výsledkem práce je model přepínače a srovnání časové náročnosti při řešení optimalizačního problému pomocí umělé neuronové sítě. Tato diplomová práce byla zpracována v rámci vědecko–výzkumného záměru MSM 0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci.
This thesis deals with the problem of priority network switch, the model of which was developed in the C++ language. The traffic optimization task is solved by the use of several artificial neural networks, which are described, compared to each other and then evaluated which of them is more suitable for this task. The result of this work is a model of network switch and a comparison of computational time complexity of solving the optimization problem using the artificial neural network. The thesis was developed in research project MSM 0021630529 Intelligent Systems in Automation.
Description
Citation
LÝSEK, J. Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO