Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou problémů současného stavu společnosti Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou plastových otvorových výplní. V první části seznamuji s teoretickými poznatky finanční analýzy, bankrotními a bonitnímu modely. V té druhé jsou již aplikovány na zmiňovanou firmu. Závěrečná část obsahuje, na základě zjištěných skutečností, návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, který by měl pomoci upevnit její pozici na trhu.
My Bachelor thesis focuses on a financial analysis of the problems emerging from the current situation of the company Stavona spol. s.r.o. which produces plastic fillings. The first part provides theoretical findings in financial analysis and bankruptcy and reliability models. In the second part these are applied to the specific company. The final part is based on the results and proposes a complex solution and suggestions for the development and improvement of the company’s situation which might help secure its position in the market.
Description
Citation
JEŽEK, O. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Jan Solař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO