Návrh na zlepšení stimulace pracovníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je přednést návrh na zlepšení stimulace zaměstnanců v dané společnosti. První část shrnuje dosavadní poznatky o motivaci, stimulaci a jejich dopadu na výkonnost pracovníků. Druhá část se zabývá představením společnosti a popisuje nynější metody řízení motivace ve vybraném podniku. Poslední část nalézá správnou formu stimulačních prostředků, jež povedou k udržení stávajících pracovníků ve společnosti, zvýší jejich výkonnost a spojí individuální cíle zaměstnance s cíli společnosti.
My bachelor’s thesis puts forth the proposal for improvement of the stimulation for employees in a company. The first part summarizes current knowledge about motivation, stimulation and its influence to performance. In the second part there is a presentation company and there are analyzed methods which are used for employee’s motivation in described company in actual practice. The final part finds the correct form of stimulative means that should hold present employees, should lead to growth performance in the company and connect individual target with corporate purpose.
Description
Citation
JUSTOVÁ, V. Návrh na zlepšení stimulace pracovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO