2018/3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Databáze realizovaných kupních cen nemovitých věcí
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10) Hudec, Tomáš
  Článek se zabývá způsobem tvorby a užíváním databáze realizovaných kupních cen a nájmů nemovitých věcí. Databáze je vytvářena a užívána skupinou znalců a odhadců pracujících v oboru oceňování nemovitých věcí v různých oblastech, zejména pro banky, soudy, exekutorské úřady, finanční úřady a podobně. Databáze slouží jako pomůcka pro stanovení obvyklých cen a nájmů oceňovaných nemovitých věcí porovnávacím způsobem.
 • Item
  Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10) Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. Plně vybavené moderní vozidlo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti v kombinaci s měřicí soustavou pro monitoring chování řidičů umožňuje sběr dat o chování a stavu řidičů v běžném silničním provozu.
 • Item
  Využití českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako zdroje informací
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10) Komosná, Milada; Gardášová, Alena; Škopková, Lucie
  Článek uvádí možnosti využití webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které se v posledních letech stávají důležitým online zdrojem při vyhledávání podkladů nejen při zpracování znaleckých posudků. Tento článek byl publikován na XXVII. Mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství ExFoS 2018, 1. – 2. 2. 2018.
 • Item
  Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10) Lacko, Branislav
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje metodický postup k analýze rizik pomocí metody RIPRAN. Význam řízení rizik v současnosti je připomenut prostřednictvím pojmu riziková společnost, který byl definován v knize německého sociologa U. Becka. Příspěvek byl přenesen na konferenci ExFoS 2018 a publikován ve sborníku konference, aby upozornil na aktuálnost využití rizikového inženýrství také v problematice řízení kvality.
 • Item
  Analýza průběhu dopravních nehod s virtuálním modelem člověka VIRTHUMAN
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10) Kovář, Luděk; Hluchá, Jana; Novotný, Tomáš
  Článek prezentuje virtuální model lidského těla VIRTHUMAN a možnosti jeho využití v simulacích dopravních nehod s účastí chodce. VIRTHUMAN je plně validovaný škálovatelný biomechanický model, založený na MBS struktuře, jež se skládá z tuhých segmentů vzájemně propojených klouby. Jedná se o víceúčelový model vhodný pro simulaci různých typů nárazů, včetně simulace komplikovaných situací s vícečetnými nárazy. Jedním ze způsobů využití zmíněného modelu je simulace a vyhodnocení rizik srážek chodce s vozidlem, na jejichž následky každoročně umírá nezanedbatelné množství lidí. Společností MECAS ESI byl vytvořen software, jenž automatizuje nastavení konfigurace a následné vyhodnocení srážky chodce s vozidlem. V rámci konfiguračního procesu je možné nastavit řadu parametrů, které průběh a následky nehody ovlivňují, jako jsou antropometrické parametry chodce, jeho pozice vůči vozidlu, tvar přídě vozidla a jeho rychlost v době nárazu. Příspěvek byl prezentován v rámci 27. mezinárodní vědecké konference Soudního inženýrství ExFoS 2018.