Program pro zobrazování genealogických dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Obsahem této práce je návrh a implementace programu pro zobrazování genealogických dat. Program zpracuje zdrojový soubor ve formátu GEDCOM a převede jej do grafické podoby. Dále zobrazuje rodokmeny a statistiky, ve kterých je možné filtrovat podle zadaných kritérií. Pro vývoj aplikace byly použity programovací jazyky C# a WPF.
The content of this work is design and implementation of the program for displaying of a genealogical data. The program executes a source file in Gedcom format and converts it into a graphical form. Further it displays family trees and statistics in which it is possible to filter according to a chosen criteria. For the development of this program were used programamming languages such as C# and WPF.
Description
Citation
ŠTOUDEK, B. Program pro zobrazování genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E Otázky u obhajoby: Jaké vidíte hlavní výhody vaší aplikace vůči ostatním volně šiřitelným aplikacím tohoto typu? Našel jste během vaší práce něco, co by bylo dobré, aby genealogické aplikace umožňovaly a zatím neumožňují?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO