Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Svetlo je súčasťou ľudského života od narodenia. Je teda logické, aby dnešná technika sa snažila zúžitkovať tento aspekt nášho života na rôznych úrovniach ovládania až po možnosť bezdrôtového ovládania. Dnes môžeme vidieť na každom kroku výsledky ľudského snaženia. Semafory a lampy na uliciach slúžiace ako bezpečnostné opatrenia, reklamné tabule vytvárajúce záujem u ľudí. Taktiež je svetlo využívané ako prostriedok na liečenie ľudí s rôznymi problémami a chorobami - svetelné terapie.
Light is a part of human life since birth. Therefore, it is logical, that today's technologies tried to use this aspect of our life at different levels up to the possibility of wireless control. Today, at every step, we can see the results of human effort. Traffic lights and lamps serving as security measures, advertising boards that create interest in people. Light is also used as a means of treating people with various problems and illnesses - light therapies.
Description
Citation
KÉRY, J. Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO