Prohlížení a porovnávání strukturovaných souborů pro Altap Salamander

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Témou tejto práce je zobrazovanie a porovnávanie štruktúrovaných súborov v programe Altap Salamander. Cieľom bolo vytvoriť zásuvný modul, ktorý by umožňoval zobrazovať a porovnávať formáty XML a JSON. Práca popisuje motiváciu stojacu za vytvorením zásuvného modulu, požiadavky na jeho funkcionalitu, proces návrhu modulu, jeho implementácie a následného testovania. Podstatnou súčasťou práce je tiež teoretický základ týkajúci sa algoritmu na porovnávanie XML súborov.
The topic of this thesis is to display and compare structured files in Altap Salamander application. The aim is to create a plug-in capable of viewing and comparing XML and JSON file formats. This thesis explains the motivation behind creating the plug-in, its functional requirements, the process of designing the plug-in, its implementation and subsequent testing. An important part of this thesis is also the theoretical foundation of the algorithm used to compare XML files.
Description
Citation
MORES, M. Prohlížení a porovnávání strukturovaných souborů pro Altap Salamander [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Vysvětlete, které části výsledného řešení jsou převzaty a co jste vytvořil/doplnil vy. V kap. 2.5.2 i při testování v kap. 7 popisujete výpočetní složitost či měříte výpočetní výkon použitého algoritmu ve Vaší aplikaci. Jaká je paměťová náročnost algoritmu a jeho použití ve Vaší aplikaci? Jak by bylo možno zmenšit nároky na paměť?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO