Nové struktury a operace v matematické informatice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je podívat se na některé známé a na některé v této práci vytvořené operace a na jejich vlastnosti nad především regulárními, ale i bezkontextovými jazyky. Dále si zde ukážeme, jak je možné takové operace provádět nad konečnými a zásobníkovými automaty a nakonec také jak je možné tyto automaty a operace nad nimi implementovat.
The aim of this thesis is to look at some known and some in this thesis created operati- ons and their properties mainly over the regular, but also over the context-free languages. Further we will focus on how to "carry out" these operations over finite and pushdown auto- mata and finally we will present how to possibly impement these automata and operations over them.
Description
Citation
BUREŠ, R. Nové struktury a operace v matematické informatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jak je definován konečný automat použitý v programu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO