Porting Tang to OpenWRT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom tejto práce je naportovať a zdokumentovať tento proces sprístupnenia serveru Tang na vstavané zariadenia typu WiFi smerovač, s plne modulárnym operačným systémom OpenWrt. Tým dosiahneme anonymnú správu šifrovacích kľúčov pre zabezpečené domáce siete a siete malých firiem. Preto táto práca popisuje problematiku šifrovania a jeho využitie na zabezpečenie pevného disku počítača. Oboznámuje čitateľa so štruktúrou šifrovaného diskového oddielu podľa LUKS špecifikácie, na operačných systémoch typu Linux. Práca rozoberá možnosti automatizácie odomykania šifrovaných diskov použitím externého servera, ktorý vstupuje do procesu ako tretia strana. Sú v nej popísané princípy serverov Key Escrow a Tang. Dosiahnutie hlavného cieľa je možné vďaka procesu portovania a krížovej kompilácie na platforme Linux. Práca obsahuje zdokumentovaný postup prispievania zmien a novo vytvorených balíkov pre OpenWrt do príslušných Open Source projektov.
The main objective of this work was to port and document the process of porting the Tang server and its dependencies to OpenWrt system, which is designed for embedded devices such as WiFi routers. This thesis describes the encryption and its application to secure the computer's hard drive. It describes the structure of the encrypted disk's partition according to the LUKS specification on Linux operating systems. The thesis focuses on describing possibilities of automating the disk decryption process using an external server that enters the process as a third party. It describes the principles of Key Escrow and Tang server. Steps required to compile and configure the Tang server are described too. The thesis also includes a documented process of contributing changes and newly created OpenWrt packages to corresponding Open Source projects.
Description
Citation
DUDLÁK, T. Porting Tang to OpenWRT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Proč se v textu části Declaration odkazujete na semestrální projekt? Je navazující diplomová práce vašim původním přínosem? Sekce 3.2 obsahuje teorii, u které nemáte uveden žádný zdroj. Je tato sekce vašim původním dílem, nebo jste vycházel z literatury, či dokumentace nástroje Tang? Na jakých architekturách a s jakou knihovnou jazyka C probíhalo testování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO