Vzduchotechnika restaurace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava čerstvého vzduchu do interiéru a odvod znehodnoceného vzduchu. Výpočtová část je zpracována na úrovni prováděcího projektu. Teoretická část je zaměřena na zpětné získávání tepla.
This bachelor´s thesis deals with the designing of airconditioning of restaurant. The system is designed to meet the hygienic, operational and functional requirements for indoor microclimate. The task of this system is transport of fresh air to interior and transport of degraded air out of the building. Computational part is designed on implementation project level. The theoretical part is focused on heat recovery.
Description
Citation
ZAORALOVÁ, K. Vzduchotechnika restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO