Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Jednopruhový kruhový objezd je navržen v místě křížení silnice II. třídy (Obvodová) a místní komunikace (rychlostní-A, Přístavní) v Brně. Současný stav je nevyhovující kvůli hrozícímu nebezpečí, plynoucí ze zvýšené maximální dovolené rychlosti před křižovatkou, a také kvůli autobusovým zastávkám MHD JMK, které jsou v současné době řešeny formou zastávky v jízdním pruhu místní komunikace, popř. částečným zálivem. Cílem návrhu je maximální bezpečnost účástníků provozu. Dále je důraz kladen na co nejmenší zásah do stávající zástavby, s ohledem na životní prostředí a také na estetiku prostředí.
The one-lane roundabout is designed at the crossing point of road II. Class (Ob-vodová) and local road (speed-A, Přístaviště) in Brno. The current state is unsatis-factory. The danger is at risk due to the increased maximum permitted speed before the junction and also because of the MHD JMK bus stops, which are cur-rently solved in the form of a lane stop in the local road, or with partial bus bay. The goal of this bachelor thesis is to maximize the safety of traffic participants. Furthermore, emphasis is placed on minimizing interference with existing struc-tures, the environment and aesthetics.
Description
Citation
NYKODÝM, M. Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO