Bytový dům v Karviné

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je projekt bytového domu ve městě Karviná. Bytový dům je projektovaný jako čtyřpodlažní dům, s jedním podzemním podlažím. Budova je navržena jako objekt s dvanácti bytovými jednotkami. Dům má plochou střechu. Nosné obvodové zdivo je tvořené systémem Porotherm. Nosné obvodové zdi, v prvním podzemním podlaží, jsou tvořené systémem ztraceného bednění DEK, nosné vnitřní zdi jsou tvořené systémem Porotherm. Příčky jsou taktéž tvořeny systémem Porotherm. Hlavní vstup do budovy je situovaný na severozápad. V suterénu se nachází technické zázemí, sklepní kóje pro bytové jednotky a kolárna. První nadzemní podlaží obsahuje hlavní vstup do objektu, schodiště, dva dvoupokojové byty a dvě garsoniéry. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dva dvoupokojové byty a dvě garsoniéry. Ve třetím a čtvrtém podlaží se nachází jeden čtyřpokojový a jeden třípokojový byt. Fasáda bude modro-bílé barvy. Celkové architektonické a stavební řešení je vytvořeno v souladu a s ohledem na okolí objektu. Projekt obsahuje technické, tepelné a akustické posouzení.
The bachelor thesis is the project of the apartment building in Karviná. The apartment building is a project of a four–aboveground floor house with a basement. The building is designed as an object with twelve flats. The house has flat roof. The masonry structures are created by Porotherm system. The bearing walls in the basement are created from lost formwork DEK system. The partitions are created by Porotherm system too. The main entrance is situated to the northwest. In the basement are technical rooms, cellar for units of flats and room for bicycles. First elevated floor contains main entrance to the object, stairway and two two-roomed flats and two one-roomed flats. On the second floor, there are two two-roomed flats and two one-roomed flats. On the third and fourth floor are one four-roomed flat and one three-roomed flat. Foreside of exterior walls will be white and blue. General architectonical and structural solutions are created in harmony with the surroundings of the building. The project contains technical, thermal and acoustic appraisal forms.
Description
Citation
PALA, K. Bytový dům v Karviné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO