Bytový dům Poco

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu ve mstě Brně, městské části Královo Pole. Objekt bytového domu má pět podlaží, z toho jedno podzemní. V bytovém domě se nachází 5 bytových jednotek, prostor pro parkování v suterénu (automatický systém parkování) a příslušenství bytového domu. V prvním patře se nachází nebytové prostory kanceláře se skladem a s vlastním hygienickým zařízením. Svislé nosné konstrukce jsou vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm 30 s Profi, zatepleno fasádním polystyrénem EPS Isover 70F tloušťky 150mm. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Zastřešení tvořeno vaznicovým krovem. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu bytového domu.
This bachelor thesis elaborates the project documentation for the construction of an apartment building in the town Brno, located in town disctrict Královo Pole. The apartment building has five floors (basement floor included) and has five residential units with common areas of the house and space for parking in a basment floor. In a first floor there is an office with a storage room and hygienic equipement. The vertical loadbearing structures are made of ceramic brick technology Porotherm 30 S Profi with facade thermal insulation Isover 70F of thickness 150mm. Horizontal structures are monolithic - reinforced concrete. The roof is made up as pitched roof konstrution in saltbog roof shape. The design emphasized increased comfort in use and the overall modern concept of an apartment building.
Description
Citation
ŠLAMPOVÁ, K. Bytový dům Poco [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO