CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadáním bakalářské práce byla novostavba vinařského centra pro oblast Modrých Hor. Navržený objekt by měl svou architektonickou formou, urbanistickým zasazením a konstrukčním řešením respektovat okolní prostředí a zároveň zatraktivnit území. Parcela pro výstavbu je zadaná v blízkosti obce Němčičky u Hustopečí na návrší kopce Nové hory. V současné době zde probíhá obnova vinic, které obklopují řešené území prakticky ze všech stran. Objekt vinařského centra má zahrnovat občerstvení pro turisty, degustační místnost pro ochutnávku vín, kvelbený sklep pro skladování lahví, technické a hygienické zázemí. Výrobní složkou je zde vlastní výroba elektrické energie. A to pomocí obnovitelného větrného zdroje. Součástí návrhu měla být i vyhlídka, pro další zatraktivnění lokality. Samotný objekt vinnou révu nezpracovává, pouze archivuje lahve a funguje jako showroom a zastávka při vinařské cyklostezce. Má jednoduchý obdelníkový půdorys s předsazenou střechou, která tvoří kryté závětří a stínění rozsáhlého prosklení. V přízemí najdeme kavárnu se zázemím, degustační místnost, hygienické zázemí, v suterénu pak kvelbený sklep a technické místnosti. Fasáda objektu je opláštěna dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Západně od objektu, téměř na vrcholu kopce, je umístěna vyhlídková věž. Věž má válcovitý tvar a měří téměř 14,5 m. Je rovněž opláštěna dřevem stejného typu. Výrobu elektrické energie zde zajišťuje 9 vertikálních větrných turbín, umístěných podél severní hranice objektu na umělém valu.
This bachelor thesis deals with the design of Centre of Winery for the Modré Hory area. The proposed building should respect the surrounding environment, and attract tourists in the same time, by architectural form, urban planning and design. The plot for construction is located near the village Němčičky u Hustopečí on the hilltop of Nové hory. Currently, vineyards are being restored, which almost completely cover the whole area. The object of the wine center includes a canteen for tourists, a tasting room, a cellar for storage of bottles and technical and hygienic facilities. Production component is it's own electric energy cumulator. Using a renewable wind source. Part of the proposal should be the overview tower, making the site more attractive. The object does not process grapevine, it only archives bottles and works as a showroom and stop at a wine-growing cycle path. It has a simple rectangular ground plan with a sloping roof to cover the entry part and to shield the large glazing. On the ground floor there is a café with a background, a tasting room, hygienic facilities, a brick cellar and technical rooms in the basement. The facade of the building is covered with Siberian larch wood. A viewing tower is located at the west side of the building, almost at the top of the hill. The tower has a cylindrical shape and measures almost 14.5 m. It is also clad with wood of the same type. The production of electricity is provided here by 9 vertical wind turbines located along the northern boundary of the building on the artificial wall.
Description
Citation
ONDROVÁ, K. CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO