Parametrická studie pozemní komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je vypracování parametrická studie komunikace Uherský Ostroh – Hluk. Obě obce se nachází ve Zlínském kraji. Leží 28km jižně od krajského města Zlín. Cílem studie je osvojení si práce v projekčním software a porovnání různých návrhových kategorií silnice ve stejném mapovém podkladu. Jsou navrženy 3 varianty S7,5; S9,5; S11,5. Varianty jsou vedeny přes zemědělské území. Každá varianta obsahuje stávající i nově navrženou komunikaci.
The goal of the bachelor’s thesis is a parametric study of a road Uherský Ostroh - Hluk. Both vilages are situated in Zlin region. It is situated 28km southern from city Zlin. The goal of study is adopt work with projection software and comparison different categories of road in the same maps background. There are designed 3 categories S7,5; S9,5; S11,5. Variants are led across the agriculture area.Each variant include old and new road.
Description
Citation
PÍŠTĚK, P. Parametrická studie pozemní komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO