Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu vytvořeného v softwaru SCIA Engineer 17.01. Správnost výpočetního modelu byla ověřena zjednodušeným kontrolním výpočtem, pomocí metody součtových momentů. Práce byla zaměřena především na dimenzování a posouzení stropní konstrukce 1. NP pomocí ručního výpočtu dle Eurokódu 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (ČSN EN 1992-1-1). Ověření návrhu bylo dále provedeno také v softwaru SCIA Engineer 17.01.
The bachelor thesis is focused on the design of the point supported reinforced concrete slab of the apartment building on Litovelská street in Olomouc. The slab is situated above the ground floor. Static calculations are based on internal forces of the computational model created in software SCIA Engineer 17.01. The correctness of computational model was verified by the method of summary bending moments. The main focus of the thesis was design procedures and assessments of point supported slab according to Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (ČSN EN 1992-1-1). The control of the design of reinforcement was performed in software SCIA Engineer 17.01.
Description
Citation
VELEŠÍK, M. Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO