Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem této bakalářské práce je řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány druhy nákladů, kalkulací nákladů a odpisů, poté jsou na teoretické úrovni řešeny stroje ve stavebnictví. V praktické části jsou vypočteny provozní náklady dvou reálných strojů, které mají vliv na sazbu strojhodiny. Vypočtená sazba strojhodiny je následně srovnána s reálnou sazbou obou strojů a jsou navržena případná zlepšení.
The main theme of this bachelor thesis is the management of the cost of production machines in the construction company. In the theoretical part, the types of costs, costing and depreciation are defined in the first place, then the theoretical level is solved in machines in the building industry. In the practical part, the operating costs of two real machines are calculated, which affect the machine-hour rate. The calculated machine-hour rate is then compared to the real rate of both machines and improvements are suggested.
Description
Citation
JANČOVÁ, E. Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO